fbpx


PERSONUPPGIFTSPOLICY

Ästad Vingårds integritetspolicy

Så skyddar vi dina personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på Ästad Vingård sparar och varför vi gör det. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver Ästad Vingårds behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Ästad Vingårds tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Ästad Vingård AB ansvarar för dina uppgifter

Ästad Vingård AB, org.nr. 556613-8797, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter

Ästad Vingård värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Ästad Vingård dina uppgifter

Vid tillfällen som till exempel anmälning av nyhetsbrev, offertförfrågan samt -bekräftelser, kundenkäter eller bordsbokning innebär det att du lämnar någon form av information till Ästad Vingård. Ibland händer det också att Ästad Vingård får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om företag som  förmedlar bokningar eller eventuellt SPAR och andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, yrke/befattning samt i vissa fall allergier och hälsotillstånd.

Så använder vi dina uppgifter

Ästad Vingård behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster mot dig, till exempel bokning av hotellrum, bordsbokning i restaurangen, anmälan till en vingårdsvandring och/eller utskick av relevanta erbjudanden som vi tror att du har intresse av, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Helt enkelt för att ge dig god service och veta hur vi kommer i kontakt med dig om något oförutsett uppstår.

I vissa fall kan Ästad Vingård behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Ästad Vingård och våra bokningsansvariga för hotell- och restaurang. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ästad Vingård.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Ästad Vingård sparar dina personuppgifter i upp till 7 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
Ästad Vingård AB, Ästad 11, 432 77 Tvååker. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Ästad Vingård är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Ästad Vingård överför aldrig dina personuppgifter länder utanför EU/EES.

Cookies

Ästad Vingård använder så kallade cookies, små textfiler, på webbplatsen för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Ästad Vingård använder sig även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Uppdatering av integritetspolicy

Ästad Vingård gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.