Att äta

SOMMARCAFÉ

ÖPPET FRÅN 11:00 sommarsmaker_avlång

Kom ut till oss på en mysig fika på Ästad
Vingård!

Du får ga­ran­te­rat en här­lig upp­le­vel­se, oav­sett om du väl­jer att sitta inne i vin­hu­set, ute på vår ser­ve­ring eller nere vid vattnet i parken.

Såklart har vi även vår goda hem­ma­gjor­da glass kvar i år, med nya spännan­de sma­ker!

Här kan du läsa mer om vad som serveras i restaurang Vinhuset i sommar!

Väl­kom­na att be­sö­ka vårt som­mar­café i
vin­hu­set, vi håller öppet varje dag från klockan 11:00!

LUNCH & BRUNCH

ÖPPET 12:00-15:00brunch_avlång

Så klart ser­ve­rar våra goda lun­cher hela som­ma­ren! Re­stau­rang­ Logen slår upp por­tar­na mån­dag-lör­dag kloc­kan 12:00 och vår ála carte-lunch ser­ve­ras fram till 15:00.

Ni hittar vår lunchmeny här!

På sön­da­gar dukar vi dock fram vår brunch! En succé som vi givetvis fort­sät­ter med över som­ma­ren!

Läs mer om vår brunch här!

Gi­vet­vis job­bar vi fort­fa­ran­de med hem­ba­ka­de bröd och söt­sa­ker samt med när­pro­du­ce­ra­de och lo­ka­la rå­va­ror så myc­ket vi kan!

kvällsrestaurang
ÖPPET FRÅN 18:00ostbricka_avlång

Vi ser­ve­rar våra kvällssupéer varje dag och hål­ler öppet köket och baren under hela kväl­len.

De råvaror som används för våra menyer är noga utvalda från gårdar i närheten, av odlare i trakten. Vi tullar aldrig på kvalitén och vi lägger stor omtanke på våra sammansatta menyer!

Här kan ni läsa mer om våra kvällsmenyer!

Vår köksmästare Dennis Marincic med
personal hälsar er hjärtligt välkomna till en annan sida av Varberg!

Boka gärna ert bord via info@astadvingard.se eller 0340-460 61.