<div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_id` = '19872' AND `object_type` = 'post' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_id` = '19872' AND `object_type` = 'post' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_id` = '10' AND `object_type` = 'user' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_id` = '10' AND `object_type` = 'user' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT `id` FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'post' AND `object_sub_type` IN ('post') AND `author_id` = '10' AND `is_public` = '1' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT `id` FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'post' AND `object_sub_type` IN ('post') AND `author_id` = '10' AND `is_public` = '1' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT `id` FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'post' AND `object_sub_type` IN ('post') AND `author_id` = '10' AND `is_public` IS NULL LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT `id` FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'post' AND `object_sub_type` IN ('post') AND `author_id` = '10' AND `is_public` IS NULL LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_id`, `object_type`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('10', 'user', 'https://astadvingard.se/author/veronica/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/61754bba957604fbfb829637614f937e?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/61754bba957604fbfb829637614f937e?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '40:1c7ef2c1cf9e1848b54ee8f107731db6', '2021-01-27 13:20:43', '2021-01-27 13:20:43')</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_yoast_indexable`</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable_hierarchy' doesn't exist]<br /><code>SELECT `indexable_id` FROM `wp_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `ancestor_id` = '0'</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable_hierarchy' doesn't exist]<br /><code>SELECT `indexable_id` FROM `wp_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `ancestor_id` = '0'</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_id` = '10' AND `object_type` = 'user' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_id` = '10' AND `object_type` = 'user' LIMIT 1</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_id`, `object_type`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('10', 'user', 'https://astadvingard.se/author/veronica/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/61754bba957604fbfb829637614f937e?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/61754bba957604fbfb829637614f937e?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '40:1c7ef2c1cf9e1848b54ee8f107731db6', '2021-01-27 13:20:43', '2021-01-27 13:20:43')</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>UPDATE `wp_yoast_indexable` SET `has_public_posts` = '0', `permalink` = 'https://astadvingard.se/author/veronica/', `permalink_hash` = '40:1c7ef2c1cf9e1848b54ee8f107731db6', `updated_at` = '2021-01-27 13:20:43' WHERE `id` = '0'</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT `id` FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'post' AND `object_sub_type` = 'attachment' AND `post_status` = 'inherit' AND `post_parent` = '19872' AND `has_public_posts` IS NOT NULL</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>SELECT `id` FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'post' AND `object_sub_type` = 'attachment' AND `post_status` = 'inherit' AND `post_parent` = '19872' AND `has_public_posts` IS NOT NULL</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]<br /><code>UPDATE `wp_yoast_indexable` SET `permalink` = 'https://astadvingard.se/boka-vandring-over-dagen-dagspaket-med-vandring-i-akulla-bokskogar/', `permalink_hash` = '91:22391cd071fb0e027411acea17ad25b1', `updated_at` = '2021-01-27 13:20:43' WHERE `id` = '0'</code></p></div><div id="error"><p class="wpdberror"><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable_hierarchy' doesn't exist]<br /><code>DELETE FROM `wp_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '0'</code></p></div>Boka vandring över dagen - Lunchpaket och spa på Ästad Vingård .

WordPress database error: [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'home-page' LIMIT 1

WordPress database error: [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_yoast_indexable` WHERE `object_type` = 'home-page' LIMIT 1

WordPress database error: [Table 'astadvin_core.wp_yoast_indexable' doesn't exist]
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `title`, `breadcrumb_title`, `permalink`, `blog_id`, `description`, `is_robots_noindex`, `open_graph_title`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_description`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('home-page', '%%sitename%% %%page%% %%sep%% %%sitedesc%%', '', 'https://astadvingard.se/', '1', '', '0', '', '', '', '', '24:4e0ee3e2d773d9bcd2232c1dc584462f', '2021-01-27 13:20:43', '2021-01-27 13:20:43')

Boka vandring över dagen

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att boka vandring över dagen. Har du frågor kan du kontakta oss på info@astadvingard.se eller 0340–460 61.Boka vandring över dagen
  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

  • ev. allergier, födelsedagsfirande eller annan info som kan vara bra för oss att veta om


BOKA ETT BESÖK PÅ ÄSTAD VINGÅRD

Lediga rum hittar du enklast i vår onlinebokning!

BOKA ONLINE