KONFERENSPAKET
för lyckade möten

På Ästad Vingård finns moderna möteslokaler för upp till 200 deltagare. Vi välkomnar både större och mindre sällskap för alla typer av möten – konferensen, kick-offen eller årsmötet för idrottföreningen.

Varje konferens har sin egen värd som gör mötestiden effektiv och trevlig. Anteckningsmaterial och teknisk utrustning finns på plats. Friskt källvatten, frukt och konfekt finns att tillgå.